Goczałkowice-Zdrój - przemieszczanie się w przestrzeni gminy

Badanie prowadzone jest przez Katedrę Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dotyczy przemieszczania się w przestrzeni gminy Goczałkowice-Zdrój. Ankieta jest anonimowa, służy tylko i wyłącznie do celów naukowo-badawczych. Serdecznie dziękujemy za pomoc w zbieraniu informacji.   Ankieta składa się z 17 pytań
Pytania

* W jaki sposób zazwyczaj przemieszcza się Pan/i do pracy/szkoły?

* W jaki sposób zazwyczaj przemieszcza się Pan/i po zakupy?

* W jaki sposób najchętniej przemieszcza się Pan/i w czasie wolnym?
Proszę wybrać co najwyżej 2 odpowiedzi
HelpMOŻNA WSKAZAĆ MAKSYMALNIE 2 ODPOWIEDZI.
* Jakie rozwiązanie mogłoby ułatwić poruszanie się w Goczałkowicach-Zdroju?
HelpMOŻNA WSKAZAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ ODPOWIEDŹ.
* Czy korzystał/a Pan/i z Goczałkowickiego Roweru Publicznego?
* Czy widział/a Pan/i lub/i korzystał/a z roweru miejskiego w innym mieście lub w innej gminie? Jeśli tak, proszę podać, gdzie:

* Co mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój myślą na temat Goczałkowickiego Roweru Publicznego?
HelpMOŻNA WSKAZAĆ DOWOLNĄ LICZBĘ ODPOWIEDZI.
Metryka

* Płeć
* Wiek (w latach):

W tym polu można wprowadzić tylko liczby.

* Miejsce zamieszkania:
* Jak określiby/aby Pan/i swoje miejsce zamieszkania?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* W jakiej miejscowości Pan/i pracuje/uczy się?
* Wykształcenie
* Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną?