informacje o systemie filmy instruktażowe system badań ankietowych online

Dla wszystkich użytkowników Systemu Badań Ankietowych udostępniona została nowa wersja systemu:

https://ankiety.umk.pl/v3

Stara wersja systemu nie pozwala już na tworzenie nowych ankiet.