system badań ankietowych online

Przewodnik multimedialny po Systemie Badań Ankietowych


Wprowadzenie

Dodawanie ankiet

Dodawanie pytań

Aktywacja i dezaktywacja ankiety

Edycja ankiet

Kopiowanie, eksportowanie i importowanie ankiet

Udostępnianie ankiet, tokeny

Analizowanie wyników badania, statystyki