Logowanie UMK
 Logowanie Gości

Logując się akceptujesz regulamin korzystania z systemu:
 1. Z systemu badań ankietowych może korzystać każda osoba posiadająca konto na serwerach UMK.
 2. Administrator systemu odpowiada za techniczne działanie systemu ankietowego.
 3. Każdy użytkownik logujący się i korzystający z systemu ankietowego odpowiada merytorycznie za stworzoną przez siebie zawartość, w tym:
  • treść ankiet i pytań do nich dołączonych,
  • tokeny dodane do ankiet oraz dane w nich zawarte (np. imię, nazwisko, adres email respondentów),
  • wysyłane wiadomości e-mail za pośrednictwem systemu ankietowego.
 4. Administrator może pomóc w tworzeniu ankiety na prośbę innego użytkownika systemu, jednak odpowiedzialność za jej zawartość (pkt.3) pozostaje w gestii innego użytkownika systemu, który wnioskuje o pomoc.
 5. Wszystkie czynności użytkownika w systemie są logowane i zapisywane.
W razie problemów lub pytań proszę kontaktować się poprzez email lub telefonicznie: