Styl życia, strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych a dobrostan psychiczny
0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Styl życia, strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych a dobrostan psychiczny

Szanowni Państwo,

nazywam się Oliwia Adamkiewicz i jestem studentką III roku psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach pracy rocznej prowadzę badanie dotyczące stylu życia, jego związku ze strategiami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i dobrostanem psychicznym. Badanie skierowane jest do osób powyżej 60 r.ż.

 

Badanie składa się z czterech części. Pierwszą część badania stanowi tzw. "metryczka", w której zapytam Państwa o podstawowe dane takie jak: płeć, wiek oraz czy są Państwo słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następne części zawierają kwestionariusze, do których dołączone są instrukcje, z którymi proszę się zapoznać przed wypełnianiem ich. 

 

Badanie jest anonimowe i w pełni dobrowolne - w każdej chwili mogą Państwo je przerwać bez podawania przyczyny, a udzielone wtedy odpowiedzi nie zostaną uwzględnione. Wyniki będą opracowywane wyłącznie zbiorczo - oznacza to, że nie będę analizowała indywidualnych odpowiedzi. 

Czas trwania badania to mniej więcej 15-20 minut. 

Rozpoczęcie badania oznacza, że rozumieją Państwo wymienione powyżej informacje i świadomie decydują się na wzięcie udziału w badaniu. 

 

Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: oliwia.adamkiewicz@o2.pl

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.