0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Kwestionariusz ankiety

dotyczący skali potrzeb rodziców w zakresie rozpoznawania, reagowania i zapobiegania w sytuacji zagrożenia nadmiernym korzystaniem z urządzeń cyfrowych przez dziecko

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest określenie potrzeb rodziców/opiekunów związanych z rozpoznawaniem, reagowaniem i zapobieganiem sytuacjom zagrożenia nadmiernym korzystaniem z urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież. 

Państwa uczestnictwo jest niezwykle ważne, gdyż na podstawie wyników tych badań zostanie opracowany poradnik wspierający rodziców/opiekunów w sytuacjach trudnych, w których dziecko przejawia zachowania świadczące o nadmiernym korzystaniu z urządzeń cyfrowych (w tym niestety zachowań agresywnych). Opracowany materiał zostanie przesłany Państwu tym samym kanałem komunikacyjnym.

Badania są anonimowe, a ich wyniki ważne, bo dziś wielu rodziców, pedagogów nie wie jak radzić sobie w takich sytuacjach.

Chcemy dostarczyć Państwu konkretnych propozycji rozwiązań, co robić w takich sytuacjach, dlatego prosimy o pomoc i wypełnienie tej ankiety. Państwa słowa mają moc, dzięki nim możemy stworzyć rozwiązania niosące pomoc Wam i wielu innym rodzinom! Dziękujemy!

 

Zespół pedagogów i terapeutów zajmujących się cyberuzależnieniami

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Nauk Pedagogicznych

wirtualnaporadniadim@umk.pl