Gminy wokół dużych miast w Polsce w kontekście planowania i zarządzania przestrzenią
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Gminy wokół dużych miast w Polsce w kontekście planowania i zarządzania przestrzenią

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do badania ankietowego prowadzonego przez studentów gospodarki przestrzennej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a dotyczącego planowania i zarządzania przestrzenią w gminach wokół dużych miast. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do celów naukowo-badawczych. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.


Czy interesują Pana/ią kwestie związane z kształtowaniem przestrzeni?

Czy zgłaszał/a Pan/i swoje wnioski/uwagi do planu/studium?

Czy zgłaszał/a Pan/i swoje uwagi do budżetu partycypacyjnego?

Czy brał(a) Pan/i udział w procesie rewitalizacji obszaru problemowego?

Czy brał(a) Pan/i udział w protestach, jeśli plany zagospodarowania przestrzeni były sprzeczne z wolą społeczności lokalnej?

Czy Pana/i wnioski/uwagi lub podjęte działania wpłynęły na zagospodarowanie przestrzeni?

Kto Pana/i zdaniem powinien być odpowiedzialny za kształtowanie przestrzeni w skali lokalnej?

Jakie elementy przestrzeni w Pana/i gminie powinny być Pana/i zdaniem konsultowane z mieszkańcami (można wskazać kilka odpowiedzi)?

Co Pana/i zdaniem mogłoby zwiększyć uczestnictwo mieszkańców w planowaniu przestrzeni (można wskazać kilka odpowiedzi)?


Czy Pana/i zdaniem urzędnicy oczekują włączenia się mieszkańców w procesy decyzyjne?

Czy mieszkańcy czują się zaproszeni do współdecydowania o sprawach gminy?

Który z poniższych opisów najlepiej odzwierciedla sytuację w Pana/i gminie?

Czy brał Pan/i udział w ostatnich wyborach do samorządu lokalnego?


Jak się Panu/i żyje w tej miejscowości?

Czy ocena ta ma związek ze sposobem zarządzania przestrzenią przez gminę?

Czy mieszkańcy mają wpływ na to, co się dzieje w Pana/i miejscowości?

W jaki sposób angażuje się Pan/i w życie lokalnej społeczności (można wskazać kilka odpowiedzi)?

Najsilniejsze więzi Pana/i zdaniem są pomiędzy ludźmi mieszkającymi w Pana/i miejscowości?


Z jakich rozwiązań korzysta się w Pana/i gminie (można wskazać kilka odpowiedzi)?

Co Pana/i zdaniem jest barierą we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w Pana/i gminie?

Z jakich rozwiązań korzysta się w Pana/i gospodarstwie domowym (można wskazać kilka odpowiedzi)?

Na co Pana/i zdaniem wpływają nowoczesne rozwiązania w gminie  (można wskazać kilka odpowiedzi)?

Z którymi z poniższych stwierdzeń Pan/i się zgadza?


Płeć:

Wiek:

Miejscowość:

Gmina:

Województwo:

Jak najtrafniej określił(a)by Pan/i swoje miejsce zamieszkania?

Sytuacja materialna:

Wykształcenie:

Mieszka Pan/i:

Jak długo mieszka Pan/i w tej miejscowości?

Gdzie wcześniej, przed osiedleniem się w tej miejscowości, Pan/i mieszkał/a?

Gdzie wcześniej, przed osiedleniem się w tej miejscowości, mieszkali Pana/i rodzice?