Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Różnice pokoleń a ich wpływ na organizację podróży zagranicznych przez polskich turystów

Szanowny Respondencie,

Jestem studentką Turystyki i Rekreacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeprowadzam badanie dotyczące wpływu różnic pokoleniowych na organizację podróży zagranicznych przez polskich turystów. Wyniki badania posłużą mi do napisania pracy magisterskiej. Ankieta skierowana jest do osób, które dotychczas przynajmniej raz odbyły podróż zagraniczną.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut, a wszystkie udzielone odpowiedzi są anonimowe.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.