Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
(To pytanie jest wymagane)

 

1. _______ Polish?

(To pytanie jest wymagane)

 

2. No. I _____ .

(To pytanie jest wymagane)

 

3.  ______ the teachers.

(To pytanie jest wymagane)

 

4. I haven't got _____ flowers.

(To pytanie jest wymagane)

 

5. ______ old are you?

(To pytanie jest wymagane)

 

6. I am listening _____ my friend.

(To pytanie jest wymagane)

 

7. He _____ television now.

(To pytanie jest wymagane)

 

8. _____ you want a drink?

(To pytanie jest wymagane)

 

9. They _____ to this school every day.

(To pytanie jest wymagane)

 

10. She dresses very _____ .

(To pytanie jest wymagane)

 

11. John is the ____ in the class.

(To pytanie jest wymagane)

 

12. You ____ see him soon.

(To pytanie jest wymagane)

 

13. I _____ do my job.

(To pytanie jest wymagane)

 

14. You must pay ____ you begin.

(To pytanie jest wymagane)

 

15. He is the _____ dancer I’ve ever seen.

(To pytanie jest wymagane)

 

16. The windows ____ by the old man.

(To pytanie jest wymagane)

 

17. I asked her if she ____ a good day.

(To pytanie jest wymagane)

 

18. _____ he has finished his test he can go home.

(To pytanie jest wymagane)

 

19. He _____ that he had been to Paris.

(To pytanie jest wymagane)

 

20. He asked her if _____ Toruń.

(To pytanie jest wymagane)

 

21. Do you know if the train _____ ?

(To pytanie jest wymagane)

 

22. The church _____ now.

(To pytanie jest wymagane)

 

23. He has had to _____.

(To pytanie jest wymagane)

 

24.  I’ve got a very good _____ with the BBC.

(To pytanie jest wymagane)

 

25. I’d like _____ English.

(To pytanie jest wymagane)

 

26. If you _____ the box, you will find a hat.

(To pytanie jest wymagane)

 

27. If you were to start this programme it _____.

(To pytanie jest wymagane)

 

28. Didn’t you _____ play the piano?

(To pytanie jest wymagane)

 

29. Do you enjoy _____? Yes, I do.

(To pytanie jest wymagane)

 

30. I was going home when the car _____.

(To pytanie jest wymagane)

 

31. Tomorrow you _____ leaving Poland.

(To pytanie jest wymagane)

 

32. By 5 o’clock he _____ New York.

(To pytanie jest wymagane)

 

33. These machines _____.

(To pytanie jest wymagane)

 

34. If all goes well, I _____ tomorrow at the university.

(To pytanie jest wymagane)

 

35. If it hadn’t been sunny, I _____ gone out.

(To pytanie jest wymagane)

 

36. Do you know what they _____ to do?

(To pytanie jest wymagane)

 

37. Did you remember _____ me a magazine?

(To pytanie jest wymagane)

 

38. Whenever there was a visitor, the dog ____ to the door.

(To pytanie jest wymagane)

 

39. She went to Spain a year ago, and ____ I know, she’s still there.

(To pytanie jest wymagane)

 

40.  We had the volume turned down, so I couldn't make _____ what they were talking about.

(To pytanie jest wymagane)

 

41. Let’s go to the Oddysey, _____?

(To pytanie jest wymagane)

 

42. I can’t read what you have written. Your handwriting is totally _____.

(To pytanie jest wymagane)

 

43. I _____ travelling by tube.

(To pytanie jest wymagane)

 

44. He didn’t come last night. I wish that he _____.

(To pytanie jest wymagane)

 

45. She denied _____ ever having been in that house.

(To pytanie jest wymagane)

 

46. Which would you _____ have, gold or silver?

(To pytanie jest wymagane)

 

47. Justine said she did not _____ to walk.

(To pytanie jest wymagane)

 

48. Although she confessed to her husband’s murder, the judge let her ______.

(To pytanie jest wymagane)

 

49. These shoes don’t _____. They’re much too big.

(To pytanie jest wymagane)

 

50. Did you read that ____ of the new musical? It said it was awful!