0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Rezerwa słuchowa - badanie do pracy magisterskiej

 

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji pracy magisterskiej badam konstrukt rezerwy słuchowej, który dotyczy różnych aspektów percepcji słuchowej. 

Na następnych stronach zobaczy Pan(i) pytania oraz stwierdzenia, do których trzeba będzie się ustosunkować wybierając odpowiedź z listy lub wpisując coś samodzielnie.

Wykonanie kwestionariusza powinno zająć około 15 minut. Badanie jest całkowicie dobrowolne i anonimowe. Informacje uzyskane na podstawie wyników posłużą jedynie do celów naukowych. W każdej chwili można odstąpić od wypełniania kwestionariusza.   

 

Badanie jest kierowane wyłącznie do osób, które ukończyły 40 rok życia. 

 

Rozpoczęcie badania będzie oznaczało, że rozumie Pan(i) wszystkie podane wyżej informacje i świadomie decyduje się na wzięcie w nim udziału.  

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.