Zapisy na kurs zdalny "Data mining dla niezaawansowanych"
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zapisy na kurs zdalny "Data mining dla niezaawansowanych"

Duże zbiory danych pojawiają się aktualnie w każdym obszarze, w którym gromadzone są informacje. Oznacza to konieczność wykształcenia powszechniej sprawności w pracy z takimi danymi. Celem kursu jest zapoznanie uczestników zajęć z najważniejszymi algorytmami data-miningu oraz wykształcenie umiejętności analizy danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO (IBM SPSS Statistics). Zajęcia odbywają się w trybie asynchronicznym i odpowiadają 30 godzinom zajęć dydaktycznych. Uczestnicy mają 4 miesiące na ukończenie kursu.

Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

Dane osobowe

Służbowy adres e-mail:

np. login@umk.pl, login@cm.umk.pl, login@his.umk.pl, login@doktorant.umk.pl

Tytuł lub stopień:

Imię:

Nazwisko:

Jednostka UMK:

Stanowisko: