Zapisy na kurs zdalny "Wnioskowanie statystyczne"
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zapisy na kurs zdalny "Wnioskowanie statystyczne"

Teoria estymacji oraz testowania hipotez jest podstawowym narzędziem statystycznym wykorzystywanym w badaniach naukowych. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami teoretycznymi oraz najważniejszymi metodami statystyki matematycznej, a także wykształcenie umiejętności ich praktycznego wykorzystania w pracy z oprogramowaniem PS IMAGO PRO. Zajęcia odbywają się w trybie asynchronicznym i odpowiadają 15 godzinom zajęć dydaktycznych. Uczestnicy mają 2 miesiące na ukończenie kursu.

Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

Dane osobowe

Służbowy adres e-mail:

np. login@umk.pl, login@cm.umk.pl, login@his.umk.pl, login@doktorant.umk.pl

Tytuł lub stopień:

Imię:

Nazwisko:

Jednostka UMK:

Stanowisko: