Razem przeciwko kryzysowi - oszczędzanie zasobów wśród społeczności UMK - Studenci
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Razem przeciwko kryzysowi - oszczędzanie zasobów wśród społeczności UMK - Studenci

Szanowni Państwo 
Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, które prowadzone jest wśród społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki mają pomóc w podejmowaniu skutecznych działań służących przeciwdziałaniu w małej skali kryzysowi energetycznemu. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc. 
Metryczka

1. Płeć:

2. Wiek (w latach):

3. Studia:

4. Wydział:

5. Ocena sytuacji materialnej:

6. Ile godzin spędza Pan/i tygodniowo na Uczelni?

Pytania zasadnicze

7. Jak ocenia Pan/i swoją postawę dotyczącą oszczędnego gospodarowania zasobami, takimi jak woda, energia elektryczna i cieplna?

8. Czy Pana/i podejście do kwestii oszczędzania zasobów w miejscu nauki różni się od podejścia poza Uczelnią (np. w domu)?

9. Jak korzysta Pan/i z energii elektrycznej na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)? Prosimy o zaznaczenie na skali, gdzie 1 – oznacza zdecydowanie nie, 5 – zdecydowanie tak.

Używam zawsze sztucznego oświetlenia, niezależnie od pory dnia
Zwykle korzystam z własnego komputera na zajęciach
Jeśli potrzebuję ładuję moje własne urządzenia
Na Uczelni/w Domu Studenckim korzystam z wielu urządzeń elektrycznych nie zwracając uwagi na zużycie energii

10. Czy ma Pan/i swój sposób na oszczędzanie energii elektrycznej na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

11. Jakie ustępstwa był(a)by Pan/i skłonny/a zaakceptować, aby zaoszczędzić energię elektryczną na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

12. Jak korzysta Pan/i z energii cieplnej na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)? Prosimy o zaznaczenie na skali, gdzie 1 – oznacza zdecydowanie nie, 5 – zdecydowanie tak.

Reguluję urządzenia grzewcze tak, żeby było mi bardzo ciepło
Nie zwracam uwagi na zakręcenie urządzeń grzewczych w trakcie wietrzenia pomieszczeń
Używam dodatkowych grzejników elektrycznych na wypadek zbyt chłodnych kaloryferów
Schładzam latem pomieszczenia, w których pracuję dodatkowymi urządzeniami elektrycznymi (wentylatory, klimatyzatory)
Nie przywiązuję większej wagi do zużycia ciepłej wody

13. Czy ma Pan/i swój sposób na oszczędzanie energii cieplnej na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

14. Jakie ustępstwa był(a)by Pan/i skłonny/a zaakceptować, aby zaoszczędzić energię cieplną na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

15. Czy w obliczu znaczących podwyżek energii, był(a)by Pan/i skłonny/a zaakceptować na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim):

16. Czy wzrost cen energii spowodował zmiany Pana/i zachowania na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

17. Co Pana/i zdaniem może najsilniej zmobilizować studentów do oszczędzania zasobów na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

18. Co Pana/i zdaniem może zapewnić skuteczne oszczędzanie zasobów na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

19. Jaka jest Pana/i postawa wobec oszczędzania zasobów, jeśli uważa Pan/i, że brakuje rozwiązań systemowych?

20. Kto według Pani/Pana jest odpowiedzialny za oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz innych zasobów na Uczelni (na Wydziale/w Domu Studenckim)?

21. Prosimy o ocenę w skali od 1 do 5, z jakim zaangażowaniem studenci realizują apel Władz Uczelni dotyczący konieczności oszczędzania (1- brak zaangażowania, 5 – bardzo duże zaangażowanie)?

22. Jakie inne rozwiązania Pana/i zdaniem mogłyby ograniczyć opłaty ponoszone za prąd, ciepło i wodę przez Uczelnię?