0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

BADANIA SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE W CZASACH PANDEMII

Dzień dobry,

jesteśmy związane z trzema publicznymi instytucjami zajmującymi się badaniami społecznymi. Interesuje nas to, jak osoby zajmujące się badaniami społecznymi i humanistycznymi (i w instytucjach publicznych, i prywatnych) podejmują teraz decyzje metodologiczne: czy rezygnują z realizacji projektowanego badania, zmieniają metody i techniki, czy redefiniują „teren” badawczy albo decydują się zawęzić/poszerzyć pole badawcze?

Poniżej znajduje się kilka wstępnych pytań dotyczących tych zagadnień. To nie jest typowa ilościowa ankieta internetowa, ale narzędzie pilotażowe. Na podstawie tych wyników planujemy przeprowadzić szerzej zakrojone badanie jakościowe.

Odpowiedzi na pytania nie powinny zająć więcej niż kilka-kilkanaście minut. Zachęcamy jednak do szczegółowego opisywania swoich doświadczeń. To także okazja, by na bieżąco też dla siebie opisać to, co się zmienia w projektowanym lub realizowanym badaniu i móc do tego wrócić w przyszłości.

Ankietę można wypełnić anonimowo. Zachęcamy jednak do pozostawienia kontaktu, który umożliwi nam pogłębioną rozmowę w przyszłości.

Beata Bielska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katarzyna Kalinowska, Instytut Badań Edukacyjnych

Adrianna Surmiak, Uniwersytet Warszawski

W tej ankiecie jest 9 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.