Ocena korzystania z Portalu Informacyjnego UMK
0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ocena korzystania z Portalu Informacyjnego UMK

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza dotyczącego korzystania z Portalu Informacyjnego UMK (https://portal.umk.pl), który funkcjonuje od 1 października 2020 r. Ankieta zawiera 23 pytania. Badanie jest anonimowe, a jego zbiorcze wyniki zostaną wykorzystanie wyłącznie w celach badawczych i projektowych, a więc posłużą m.in. do wdrożenia modyfikacji w zawartości merytorycznej i organizacyjnej portalu.
Z góry serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

 

Zespół Analityczny ds. UX i AI Portalu Informacyjnego UMK
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca i Paweł Marzec

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.