Formularz zgłoszeniowy
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo, 

 

Jednym z projektów Urban Lab Toruń jest stworzenie Mapy Barier, która ma na celu zidentyfikowanie miejsc, które stanowią przeszkodę

dla osób z niepełnosprawnościami oraz opracowanie zbioru zaleceń w zakresie ich likwidacji. 

 

Chcąc jak najlepiej rozpoznać miejsca wymagające wprowadzenia udogodnień, chcielibyśmy włączyć w ten proces wszystkich użytkowników tego obszaru.

 

Zakres przestrzenny projektu obejmie teren kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Planujemy zrealizować spacery badawcze, podczas których dokonamy diagnozy barier. 

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby nam pomóc w realizacji tego projektu do wypełnienia poniższego formularza wówczas skontaktujemy się poprzez e-mail celem przesłania dalszych informacji. 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy :)

 

Pozdrawiamy, 

Zespół Urban Lab Toruń 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń (dalej: Uczelnia, ADO).
 2. Pana/Pani dane osobowe posłużą nam jedynie do nawiązania kontaktu w przypadku gdy wyrazicie państwo chęć wzięcia udziału w drugiej części badania (art. 6 ust. 1 lit a RODO), a podanie adresu e-mail jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę na jego przetwarzanie we wskazanych celach.
 3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, co jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonanie przed cofnięciem zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż organy administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
 10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@umk.pl lub adresem korespondencyjnym: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”, dostępny jest również kontakt telefoniczny: 56 611 27 42.
 12. Podanie informacji dotyczącej niepełnosprawności jest niezbędne do przeprowadzenia badania – informacja ta będzie użyta tylko w tym celu.
W tej ankiecie jest 6 pytań.
Dane kontaktowe

1. Imię i nazwisko

2. Adres e-mail

3. Numer telefonu

4. Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością?

5. Czy jest to niepełnosprawność związana z poruszaniem się?

6. Czy jesteś osobą pełniąca rolę asystencką dla osób z niepełnosprawnościami?